Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

orcid.org/0000-0001-5801-1755

 1. Król M.J., Liana M., O pewnym wskaźniku oceny stopnia wykorzystania magazynu-zbiornika współpracującego z ciągłym układem transportowym, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, Rzeszów 1996, nr 134, z. 1, s. 45-59.
 2. Król M.J., Liana M., Ilościowa ocena deficytu u odbiorcy w pewnym systemie gospodarki zasobami, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Ekonomia i Nauki Humanistyczne, Rzeszów 1996, nr 152, z. 3, s. 107-112.
 3. Król M.J., Liana M., Analiza zjawiska zwanego przepełnieniem magazynu, występującego w systemie transport-zapasy, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Ekonomia i Nauki Humanistyczne, Rzeszów 1996, nr 153, z. 4, s. 107-114.
 4. Król M.J., Liana M., Wpływ miejsca instalacji magazynu-zbiornika w systemie transportowym na straty spowodowane deficytem lub przepełnieniem, Badania Operacyjne i Decyzje, Wrocław 1997, nr 2, s. 41-48.
 5. Liana M., Problem lokalizacji składu magazynowego w dalekobieżnym transporcie samochodowym, [w:] Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji. Materiały IX Konferencji Międzynarodowej SAKON’98, red. K. Lejda, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1998, s. 251-256.
 6. Liana M., O problemie efektywnego gospodarowania zasobami w złożonych systemach transportowych, [w:] Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych w Europie Środkowo - Wschodniej, red. K. Jaremczuk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1999, s. 513-522.
 7. Liana M., Inwestycje Otwartych Funduszy Emerytalnych na rynku kapitałowym, [w:] Analiza i perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego, red. M. Król, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2001, s. 105-112.
 8. Liana M., O redukcji liczby parametrów wieloczęściowych układów transportowych występujących w systemach gospodarki zasobami, Badania Operacyjne i Decyzje, Wrocław 2003, nr 1, s. 31-44.
 9. Liana M., Analiza wskaźnikowa systemu typu „transport-zapasy” z wieloczęściowym układem transportowym, [w:] Inżynieria ekonomiczna w badaniach społeczno-gospodarczych, red. M.J. Król, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2003, s. 161-170.
 10. Król M.J., Liana M., Deficyt i przepełnienie w systemie typu „Transport – Zapasy” z wieloczęściowym niejednorodnym układem transportowym, Badania Operacyjne i Decyzje, Wrocław 2006, nr 3–4, s. 87-97.
 11. Liana M., Straty a konfiguracja systemu gospodarki zasobami z wieloczęściowym niejednorodnym układem transportowym, [w:] Narzędzia ekonomiczno-inżynieryjne w stymulowaniu wzrostu gospodarczego, red. M.J. Król i M. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 177-185.
 12. Liana M., Śmieszek M., System międzygminnej komunikacji samochodowej w województwie podkarpackim i jego uwarunkowania, Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, 2011, z.13, s.1589-1596.
 13. Liana M., Śmieszek M., Analiza popytu na przewozy pasażerskie oferowane przez Międzygminną Komunikację Samochodową, Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, 2012, z.3, s. 1337-1343.
 14. Śmieszek M., Liana M., Rozwój komunikacji pasażerskiej w Rzeszowie i w sąsiednich gminach, Visnik Nacionalnogo Transportnogo Universitetu Ta Transportnoj Akademii Ukraini, Nacionalnij Transportnij Universitet, Kijiv 2012, t. 25, s. 304-309.
 15. Śmieszek M., Liana M., The analysis of passengers' fluctuations during the weekdays on the lines serviced by Inter-municipality Car Communications, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, Rzeszów 2012, z.19 (4), s. 169-176, DOI: 10.7862/rz.2012.zim.30
 16. Liana M., Nycz M., Śmieszek M., Wpływ wybranych czynników na przewozy komunikacji miejskiej w Polsce, Visnik Nacionalnogo Transportnogo Universitetu Ta Transportnoj Akademii Ukraini Nr 27, Kijiv 2013, s. 233-240.
 17. Śmieszek M., Liana M., Nycz M., The Size Of Public Passenger Transport And The Number Of Passenger Cars In Poland And Slovakia, Modern Management Review, Rzeszów 2013, z.20 (3), s. 145-158, DOI: 10.7862/rz.2013.mmr.35
 18. Śmieszek M., Dobrzańska M., Dobrzański P., Gmyz R., Liana M., Nycz M., Analiza rozkładu parametrów ruchu na wybranych drogach Podkarpacia, Logistyka, 2014, z.3, s. 6246-6255.
 19. Śmieszek M., Dobrzańska M., Dobrzański P., Liana M., Nycz M., Zaborniak M., Ziarno G., Analiza ruchu wybranych linii autobusowych komunikacji miejskiej w Rzeszowie, Logistyka, 2014, z.3, s. 6256-6264.
 20. Liana M., Pisula T., Zastosowanie programowania matematycznego do wyboru tras dostaw w sieci dystrybucji, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014, Tom XV/3, s. 199-207.
 21. Liana M., Pisula T., Problem wyboru tras dostaw z uwzględnieniem różnych środków transportu, Logistyka, 2014, z.6, s. 6719-6726.
 22. Liana M., Pisula T., Problem wyboru tras dostaw z uwzględnieniem wielu okresów planowania, Logistyka, 2015, z.4, s. 4463-4472.
 23. Liana M., Pisula T., Problem optymalizacji dostaw z uwzględnieniem wielu okresów i różnorodnych środków transportu, [w:] Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej. Tom 4, red. J. Feliks, Wydawnictwo AGH, Kraków 2016, s. 123-133.
 24. Liana M., Szynal-Liana A., Włoch I., On F(p,n)-Fibonacci bicomplex numbers, Scientific Issues of Jan Długosz University in Czestochowa, Mathematics XXIII (2018), s.35–44, DOI: 10.16926/m.2018.23.03
 25. Liana M., Wydajność systemu gospodarki zasobami z wieloczęściowym niejednorodnym układem transportowym, [w:] Współczesne problemy ekonomii, zarządzania i bezpieczeństwa, red. J. Puacz-Olszewska, T. Olejarz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, s. 57-70.
 26. Liana M., Szynal-Liana A., Włoch I., On Pell hybrinomials, Miskolc Mathematical Notes Vol. 20 (2019), No. 2, pp. 1051–1062, DOI: 10.18514/MMN.2019.2971.
 27. Liana M., Szynal-Liana A., Włoch I., On some kind of numbers of the Fibonacci type and their applications for bicomplex numbers, Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź, vol. LXIX (2019), no. 1, 129–138, DOI:10.26485/0459-6854/2019/69.1/10
 28. Szynal-Liana A., Włoch I., Liana M., Some identities for generalized Fibonacci and Lucas numbers, AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics 2020, vol. 17, no.1, 324-328, DOI: 10.1016/j.akcej.2019.06.007.
 29. Chudy-Laskowska K., Pisula T., Liana M., Vasa L., Taxonomic Analysis of the Diversity in the Level of Wind Energy Development in European Union Countries. Energies 2020, 13, 4371, DOI: 10.3390/en13174371.
 30. Apryjas J., Jankowicz K., Liana M., Optymalizacja tras metodami heurystycznymi, [w:] Transport w obliczu wyzwań XXI wieku – wybrane problemy, red. P. Bełch, P. Bełch, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 161-171.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję